Kontakty

Zverejnil VETERAN CAR CLUB SEREĎ 03 Január 2017 852 prezretí

VETERAN CAR CLUB SEREĎ

Občianske združenie č.sp. VVS/1-900/90-2417

IČO: 37850920

Číslo účtu: 4210210207/3100

IBAN: SK48 3100 0000 0042 1021 0207

 

Výbor:

predseda, 

Roman Kováč – podpredseda, 0907 232 852

Ing. Alexander Karsay  - tajomník, 0903 706 125

 

Korešpondenčná adresa:

Trnavská 4455/1A

926 00 Sereď

fax: 031 789 6753

mail: oldtimersered@gmail.com

Pomáhajú nám

Partneri